Over iPoort

iPoort is onderdeel van Nieuwspoort, het internationale perscentrum van de Tweede Kamer. Binnen Nieuwspoort zijn een aantal 'themapoorten╩╝ opgericht om bij te dragen aan het verbeteren van communicatie tussen de politiek, overheid, bedrijfsleven en burgers op deze terreinen. Bij iPoort staat communicatie over ICT en maatschappelijke toepassingen centraal. Doel is informatie te geven over rol die ICT daarin speelt en te debatteren over het benutten van deze technologie voor het oplossen van uiteenlopende vraagstukken in de samenleving (zorg, onderwijs, criminaliteitsbestrijding, energiebesparing, verhoging concurrentiekracht enzovoort).

De initiatiefnemers van iPoort zijn het BPM-Forum, CIONET, ECP, NVBA en PBLQ. De activiteiten van iPoort zijn er mede op gericht het vergroten van het vertrouwen van de politiek en het bestuur wat betreft de ethisch, juridische en sociale aspecten bij de toepassing van ICT. Meer informatie over iPoort is te vinden via http://www.nieuwspoort.nl/ nl_NL/poorten/ipoort