Informatie over iPoort

iPoort is onderdeel van Nieuwspoort, het internationale perscentrum van de Tweede Kamer.

Binnen Nieuwspoort zijn een aantal 'themapoorten╩╝ opgericht om bij te dragen aan het verbeteren van communicatie tussen de politiek, overheid, bedrijfsleven en burgers op deze terreinen. Bij iPoort staat communicatie over ICT en maatschappelijke toepassingen centraal

Doel is informatie te geven over rol die ICT daarin speelt en te debatteren over het benutten van deze technologie voor het oplossen van uiteenlopende vraagstukken in de samenleving (zorg, onderwijs, criminaliteitsbestrijding, energiebesparing, verhoging concurrentiekracht enzovoort). De activiteiten van iPoort zijn er mede op gericht het vergroten van het vertrouwen van de politiek en het bestuur wat betreft de ethisch, juridische en sociale aspecten bij de toepassing van ICT.


iPoort is een stichting met Frits Bussemaker als voorzitter/secreratis en Herman van Bolhuis als penningmeester. iPoort heeft een Raad van Advies. Deze bestaat uit Mevr. Brigitte van der Burg, lid Tweede Kamer, Mevr. Astrid Oosenburg, lid Tweede Kamer, de heer Kees Verhoeven, lid Tweede Kamer, Prof. Mr. Hans Franken, lid Eerste Kamer, Mevr. Elly Plooij, voormalig lid van Europese Parlement, Founding President en honorary member van de 'European Internet Foundation', en Tom van der Maas, oud directeur EPN. iPoort wordt gefinancierd door de Business Partners.

Meer informatie over iPoort en andere Poorten is te vinden via www.nieuwspoort.nl